Är du redan PT och vill gå utbildningen?

Konditionsidrotts PT-utbildning passar perfekt för dig som redan gått en av branschens övriga PT-utbildningar. Majoriteten av vårt utbildningsinnehåll är av sådan karaktär att den kompletterar övriga PT-utbildningar, vilket medför att du vidareutbildar dig och inte behöver oroa dig för repetition. De flesta befintliga PT-utbildningarna har sparsamt med undervinsning som berör uthållighetssport och konditon, medans vi istället har valt att bygga vårt kursinnehåll för att ge kunskap inom dessa områden. Vi har dock vissa kursmoment som befintliga PT:s kan välja att tillgodogöra sig. Dessa moduler är "träning för gravida", "grunder inom styrketräning", "grunder inom rörlighetsträning".

De övriga modulerna är av sådan karaktär att dem ger ny kunskap och andra infallsvinklar. Vår utbildning är även på en högre nivå gällande föreläsningsinnehåll vilket gör att många områden som exempelvis arbetsfysiologi blir mycket ny kunskap, vilken är vital för att förstå konditionsidrott och dess träningsmetoder.