Hur arbetar en uthållighetsinriktad PT?

Arbetssättet för en Endurance Personal Trainier kan se ut på många olika sätt. Vi frågade erfarna Personliga Tränare som jobbar inom konditionsträning hur de jobbar med sina klienter.

Hur jobbar du som uthållighetsinriktad PT i gymmet?

#1 Beatrice Amundsson PT: 
Jag tränar mycket idrottsanpassad styrketräning med mina kunder och lägger mycket fokus på att tekniken och motivationen är hög under hela passet.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Styrketräning är vitalt för att skapa god effektivitet och kraft i exempelvis löp- och cykelrörelsen. För att förstå vilka övningar som skapar överförbarhet av kraft och effektivitet måste man ha god förståelse kring rörelsemönster, biomekaniska samband och relevant forskning.

2# Jimmy Englund PT:
Jag jobbar väldigt mycket med löptekniksförbättring genom specifika teknikövningar och/eller användande av cues på löpbandet. Jag har ofta kamera med mig och filmar kunderna under passet för att skapa förståelse för kunden.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Löpkunder med behov av teknikförändring behöver ofta träna teknikinriktade övningar ca 1-2 ggr per vecka. Det medför förändring i tekniken och än viktigare en ökad vävnadshållfasthet och kroppskontroll.

#3 Erika Rosenbaum PT:
Jag har många kunder som ska köra klassikern. Dessa kunder träffar jag en gång per månad för intervju kring status på sista månadens träning. Med informationen utvecklar jag sedan programmet för kommande månad.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Exempel på grundprinciper vid träning är variation och progression. För optimala resultat behöver de flesta motionärer göra individanpassade korrigeringar regelbundet, annars avstannar utvecklingen.

#4 Caroline Vingren PT/Löpcoach:
Jag gillar att köra träningspass med kunder där jag främst fokuserar på motivation och inspiration i deras viktigaste konditionspass. Exempelvis uppmuntrar jag dem att hålla rätt farter/pulszoner på löpbandsintervallerna alternativt tillräckliga watt/pulszoner i cykelintervaller om cykelförmåga är syftet.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Att uppmuntra en person till kvalitativ träning är en viktig del för personliga tränare, det kan för många klienter vara orsaken till att träningspasset blir av. Under dessa pass är det även bra att registrera deras eventulla förändring i prestation så en trend gällande balans för återhämtning/träningsbelastning kan utvärderas.

#5 Reidar Ward PT: 
Framför allt jobbar jag mycket med löptekniksanalyser och styrkeanalyser uppdelat på ca 3-4 tillfällen. Då filmar jag och gör olika relevanta styrke- och rörlighetstester. När jag analyserat allt ger jag dem ett program anpassat till nedsättningarna. Vi ses sedan vi månadsvis för att variera träningen.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Analysera teknik och funktion i löpsteget kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att utveckla kunder i sin löpförmåga. Under flertalet sessioner bygger man sig en bild av kunden för att kunna instruera lämpliga träningsåtgärder.

Hur jobbar du som uthållighetsinriktad PT utomhus?

#1 Kjell Adams PT/Löpcoach: 
Jag tränar olika kroppsövningar för spänst och rörlighet utomhus med mina kunder och lägger mycket fokus på att tekniken och motivationen är hög under hela passet.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Styrketräning är vitalt för att skapa god effektivitet och kraft i exempelvis löp- och cykelrörelsen. Att köra lämpliga övningar utomhus med kroppsvikt kan vara mycket givande för motionären och elitutövaren. För att förstå vilka övningar som skapar överförbarhet av kraft och effektivitet måste man ha god förståelse kring rörelsemönster, biomekaniska samband och relevant forskning.

#2 Paulus Wallentin PT/Löpcoach: 
Många av mina kunder kommer regelbundet för löptekniksträning. Vi är ofta på löparbana och i elljusspår. Kunderna får ofta avsluta passet med olika intervaller anpassade till loppet de ska köra.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Löpkunder med behov av teknikförändring behöver ofta träna teknikinriktada övningar ca 1-2 ggr per vecka. Det medför förändring i tekniken och än viktigare en ökad vävnadshållfasthet och kroppskontroll.

3# Reidar Ward PT: 
Jag har många triathleter som klienter. Dessa träffar jag 1-2 ggr per månad för feed back kring sista träningsresultaten. Jag analyserar resultaten i passen som de registrerat och utvecklar programmet för att säkerställa fortsatt utveckling.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Exempel på grundprinciper vid träning är variation och progression. För optimala resultat behöver de flesta motionärer göra individanpassade korrigeringar regelbundet, annars avstannar utvecklingen.

#4 Caroline Vingren PT/Löpcoach:
Mina kunder som jag kör utomhus får främst energi och inspiration från mig i deras konditionspass. Jag ser till att dem håller rätt farter och inget pass de kör med mig blir bortkastat. Många kör regelbundet med mig för att få träningen inplanerad och säkerställa kontinuitet.

Kommentar från lärarteamet på Konditionsidrott: Att uppmuntra en person till kvalitativ träning är en viktig del för personliga tränare, det kan för många klienter vara orsaken till att träningspasset blir av. Under dessa pass är det även bra att registrera deras eventulla förändring i prestation så en trend gällande balans för återhämtning/träningsbelastning kan utvärderas.

#5 Erika Rosenbaum PT:
Framför allt jobbar jag mycket med löptekniksanalyser och styrkeanalyser uppdelat på ca 3-4 tillfällen. Då filmar jag och gör olika relevanta styrke- och rörlighetstester. När jag analyserat allt ger jag dem ett program anpassat till nedsättningarna. Vi ses sedan månadsvis för att variera träningen. Detta gör jag både utomhus och i gymmiljö.

Kommentar från oss på Konditionsidrott: Analysera teknik och funktion i löpsteget kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att utveckla kunder i sin löpförmåga. Under flertalet sessioner bygger man sig en bild av kunden för att kunna instruera lämpliga träningsåtgärder.